Nyheder

 

Husk at sætte kryds i kalenderen:

 5. September kl. 12:00-16:00 - Vi har et stort fægtearrangement med workshops i Slothaven i Hørsholm. Mere herom senere.

 17.-19. september: Rudersdal Open B&U stævne (til og med U17).

Instagram
Vi takker vore sponsorer